PRIVACYVERKLARING

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor KBTK.

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van
uw persoonsgegevens door KBTK (“wij”).

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw
persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring is u
te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij
deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan
uitoefenen.

Indien nodig kunnen wij u bijkomende informatie verschaffen.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ OVER U?
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van
onze activiteiten en om een hoge standaard qua aanbod, training, ploegen, coaches en andere
diensten te bereiken.
Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:
􀀀 identificatiegegevens van spelers, ouders en coaches (vb. naam);
􀀀 contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer);
􀀀 medische attesten;
􀀀 gendergegevens;
􀀀 gegevens met betrekking tot uw ploegen, trainingen ed.
De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd of
van publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch
Staatsblad);

2. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
a. Om een overeenkomst met u uit te voeren
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze (aansluitings)overeenkomsten aan te gaan en
uit te voeren, en ook om:
􀀀 u informatie te verstrekken over onze ploegen, trainingen, wedstrijden, acties en
evenementen, aanbiedingen, de werking van de vereniging ed.;
􀀀 u te helpen en uw vragen te beantwoorden;

3. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee
aan:
􀀀 medewerkers, coaches en bestuursleden die instaan voor de werking van onze vereniging;
􀀀 Gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover
wettelijk toegestaan;

4. HOELANG HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BIJ?
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke
wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals om juridische claims of
vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

5. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN?
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:
􀀀 Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een
kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
􀀀 Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen
dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
􀀀 Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.
􀀀 Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
􀀀 Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om
redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
􀀀 Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het
verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te
trekken.
􀀀 Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de
persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk,
over te laten dragen aan een derde partij.
Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons een brief of e-mail
richten naar het volgende adres :KBTK– Data Protection and Privacy Office – gdpr@kbtk.be.
Gelieve een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen
identificeren.
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde
rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

6. HOE KAN U WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING OPVOLGEN?
In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze
Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.
Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en wij
zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze
andere gebruikelijke communicatiekanalen.

7. HOE KAN U ONS CONTACTEREN?
Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze
Privacyverklaring, kan u onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via
gdpr@kbtk.be of via brief naar KBTK, Data Protection and Privacy Office – Spoelberg 24,
8500 Kortrijk, die uw vraag zal onderzoeken.

8. HET GEBRUIK VAN COOKIES
Cookies worden gebruikt om de functionaliteit en de gebruikservaring van een website te optimaliseren.
De cookies worden niet aan derden door gegeven.

Overzicht van gebruikte cookies:
Op websites worden verschillende soorten cookies gebruikt:

 • Essentiële cookies
  Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.
 • Functionele cookies
  Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van de gebruiker en bieden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om taalinstellingen te onthouden.
 • Analytische of performance cookies
  Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruiker om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.
 • Targeting of advertising cookies
  Targeting of advertising cookies volgen het surfgedrag van de gebruiker op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.
  Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.
  Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.