Give & Go – Verslagen

K-BTK is een club die ambieert om van basketbal in Kortrijk een beleving te maken. K-BTK leeft dankzij zijn leden en zijn enthousiasmerende vrijwilligers.

Met de campagne K-BTK – One Team gaven we het startschot voor een nieuwe dynamiek. Met de ideeën die jullie ons gaven, wordt nu een actieplan opgesteld .

De eerste realisatie is het oprichten van het Give & Go –platform, een ideeënplatform voor al wie bij K-BTK betrokken is : ouders/ spelers / coachen / vrijwilligers / bestuur / supporters … .

Het platform wordt genoemd naar één van de mooiste acties uit basketbal : Give & Go, een fundamental van basketbal waarbij er door samen te spelen gescoord wordt.

Het Give & Go – platform zal zowel online als door acties blijvend ideeën verzamelen om dankzij en samen met jullie te scoren . een zuivere Give & Go…

verslag1
verslag2
verslag3